De Oorsprong …

van Zelf-Herinnering

Gurdjieff

Geen van jullie heeft gemerkt dat je jezelf niet herinnert. Je voelt jezelf niet, je bent je niet bewust van jezelf.
~ Gurdjieff

Jezelf herinneren betekent hetzelfde als je bewust zijn van jezelf –
‘Ik ben.’ Soms komt het vanzelf, het is een heel vreemd gevoel. Het is geen functie, het is niet denken, niet voelen; het is een andere staat van bewustzijn.
~ Ouspensky

Ouspensky

Zelf-herinnering is een idee dat nooit echt onder zijn eigen naam in openbaarheid is gekomen tot de twintigste eeuw. Het zelf wordt herinnerd, opnieuw bijeengebracht en we zijn in een staat van eenheid.
~ Robert Earl Burton

De Egyptische mythe over de god Osiris vertelt het verhaal van de moord op Osiris door zijn broer Seth, die jaloers op hem was en zijn vrouw Isis haatte. Hoe meer Osiris geliefd en geprezen werd, hoe meer Seth hem haatte. Seth sneed Osiris’ lichaam in stukken en verspreidde deze over Egypte. Isis en hun zoon Horus zochten in heel Egypte om de lichaamsdelen bijeen te halen en hem terug tot leven te brengen.

De mythen van esoterische tradities hebben allen dezelfde innerlijke betekenis; het ontwaken van de Goddelijke Aanwezigheid van het Hoger Zelf. De god Osiris is een symbool voor het gedeelte in de mens genaamd rentmeester, dat hem tot de staat van aanwezig zijn brengt.

De mens wordt vergeleken met een huis waarin een groot aantal bedienden woont, maar waarin geen Meester en geen rentmeester is.

Het “huis” moet gereed gemaakt worden voor de komst van de rentmeester, die het op zijn beurt weer in gereedheid zal brengen voor de komst van de Meester.                                       ~ Gurdjieff

Seth, de broer van Osiris, symboliseert het lagere zelf. Het lagere zelf verzet zich tegen Goddelijke Aanwezigheid, omdat het niet meer kan domineren, maar  passief moet zijn, of bij wijze van spreken tijdelijk moet sterven, zodat de staat van aanwezigheid zich kan ontplooien.

Aan de kant Hafiz, je staat in de weg.
~ Hafiz

Isis, de vrouw van Osiris, symboliseert het hart dat naar Goddelijke Aanwezigheid verlangt. Het lichaam van Osiris symboliseert het spirituele lichaam van inspanning, de psychologische gereedschappen om Goddelijke Aanwezigheid te bereiken.

Het  spirituele lichaam is een opsomming van deugden.                                             Philokalia, Paisius Velichkovsky

Het Saṃbhogakāya, een denkbeeld uit de Boeddhistische traditie, is het lichaam waarbij een Bodhisattva zijn eed voltooit, het Dharmakaya (het lichaam van waarheid of aanwezigheid) verkrijgt en een Boeddha wordt.

Van moment tot moment,  zonder onderbreking de essentie van de ziel te realiseren, totdat we de staat van de allerhoogste verlichting bereiken, zodat wij voortdurend in een staat van juiste geestelijke gesteldheid zijn, is het Sambhogakaya.
~ Huineng

Net als het lichaam van Osiris symboliseert het Sambhogakaya het spirituele lichaam van inspanning om Goddelijke Aanwezigheid te bereiken. Het Dharmakaya, het Dharma lichaam, vertegenwoordigt een toestand van langdurige Goddelijke aanwezigheid.

De eerste zes stadia kunnen worden beschouwd als voorbereiding.                                           De beslissende fase (de zevende fase) is de fase waar de bodhisattva                                volledige vrijheid van elk gevoel van gehechtheid bereikt. Dit is                                               het stadium waar de bodhisattva het Dharmakaya verkrijgt.
~ Nagarjuna

Een Dharmakaya Boeddha heeft geen vorm;                                                                               Het lichaamloze lichaam is het ware lichaam.
~ Reis naar het Westen

stupaDe esoterische leer legt uit dat de elementen Boeddha`s geheime allesdoordringende  lichaam opmaken.
~ Kukai

Bewustzijn werd gecombineerd met aarde, water, vuur, wind en ruimte als een element dat deze allen doordringt; tesamen omvatten ze het universele lichaam van de Zes Grote Elementen.
~ van het book Shingon, Japans Esoterisch Boeddhisme

Het lichaam is een symbool voor de verschillende deugden, elementen, stadia of inspanningen, om het Hogere Zelf te ontwaken.

Een bekend citaat van Gurdjieff is: Herinner jezelf altijd en overal. Gurdjieff heeft dit idee van de soefi Gujduvani overgenomen.

Wees aanwezig bij elke ademhaling. Laat je aandacht zelfs niet voor de duur van een enkele ademhaling dwalen. Herinner jezelf altijd en overal.
~ Gujduvani

Zelf-herinnering verwijst naar het ontwaken van het Hogere Zelf, dat in slaap is in het dagelijks leven van de mens. De Engelse vertaling van het woord herinneren – re-membering – kan gezien worden als het verzamelen van de ledematen (members) van het lichaam.

The Grim Reaper - Tarot Card XIII

Ons lichaam heeft vele ledematen en die hebben niet allemaal  dezelfde functie.
~ De Bijbel, Romeinen 12:4

Verzamel uw ledematen.
~ Egyptsche Teksten, Het boek van het voortgaan bij dag 

In de linker afbeelding heeft het lagere zelf, weergegeven als de dood, handen, voeten en hoofden, de ledematen van het lichaam, de inspanningen om het Hogere Zelf te ontwaken, afgesneden. Dit symboliseert hetzelfde als het in stukken snijden van Osiris’ lichaam door Seth. 

We hebben handen en voeten gekregen om ze te gebruiken op een manier die gunstig is voor God. ~ The Philokalia, Peter of Damaskos 

De Berner Munster

Geprezen zij de Heer mijn rots, die mijn handen oefent voor de strijd, die mijn vingers schoolt voor het gevecht.
~ De Bijbel, Psalmen 144:1

In de linker afbeelding probeert het lagere zelf ook het streven naar het ontwaken van het Hogere Zelf om te brengen. Maar de rentmeester negeert het lagere zelf en blijft zich richten op het het Hogere Zelf. Zijn ene hand heeft vier en zijn andere zes vingers, symbolen voor inspanningen van Zelf-herinnering.

buddha

De moord op Osiris door Seth en vervolgens het in stukken snijden van zijn lichaam symboliseert het ontdoen van de inspanning van Zelf-herinnering door het lagere zelf. Isis en Horus, die proberen de delen van het lichaam te vinden en weer tot leven te brengen, symboliseren een vernieuwde poging om het Hogere Zelf te doen ontwaken.

Horus heeft uw ledematen voor u herenigd,  en staat u niet toe om ziek te worden; hij heeft u samen gevoegd, zodat er geen wanorde in u is. ~ Egyptische legenden van Goden 

Met andere woorden, Horus heeft de leden van je spirituele lichaam van de inspanningen bij elkaar gebracht. Hij staat je niet toe te slapen.