About Us – ANBI

Naam van de instelling
Stichting Fellowship of Friends

Het RSIN of het fiscaal nummer
8160.49.361

Contactgegevens
Stichting Fellowship of Friends
Roetersstraat 18-1
1018 WD Amsterdam

Website: www.fof-ams.org
Email: [email protected]
Telefoon: 06
12872880

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het samenbrengen van personenen en het bevorderen van uitwisseling van  gedachten tussen personen van verschillende sociale en culturele achtergrond ter bestudering van en het begrijpen van de grote wereldfilosofieen en wereldgodsdiensten. De Stichting heeft een religieus karakter.

Het beleidsplan
De Stichting bevoordt de onderlinge contacten tussen geinteresseerden in genoemde ideeen, behalve door genoemde bijeenkomsten, door het organiseren van presentaties, excursies en diners, dit alles op een non-profit basis.

Personen die geinteresseerd zijn in het gedachtengoed van verschillende religies en spirituele bewegingen kunnen lid worden na het bijwonen van introductiebijeenkomsten.

De geldmiddelen bestaan uit contributies, donaties en giften.

De bestuurssamenstelling en de naam van de bestuursleden
M. Hoed – Voorzitter
D. Warradijn – Penningsmeester
A. De Francesco – Secretaris
S.L Russell – Bestuurder
L.K. Baker – Bestuurder

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding voor hun diensten. Zij voeren hun activiteiten pro deo uit.

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2022 (doorlopend januari – december):

 • Evenementen voor nieuwe leden– doorlopend op online platforms.
 • Evenementen op woensdgavonden.
 • Presentaties op zaterdagavonden.
 • Evenementen om de week op zondagochtenden.
 • Outreach-activititeiten en introductieonmoetingen (online, doorlopend)
 • Activiteiten met gastvoorganger.
 • Overige activiteiten, zoals leesgroepen, outings (musea, muziek)

January 2022 – New member meetings

 • January 9th 12:00 Dante presentation
 • January 16th 14:00
 • Cultural development excursions
 • January 16th 13:00
 • January 23th 12:00 Dante presentation II
 • Wednesday evenings January 2022 – 19:30 gathering
 • Saturday evenings January 2022 – 19:30 Presentations
 • Alternating Sundays January 2022 – 11:00 gathering
 • Introductory meetings (as needed)
 • Other events (monthly agenda) – – ongoing outreach activities

February 2022

 • New member meetings – February 6 – 14:00
 • Cultural development outing – February 20 – 12:00
 • Wednesday evenings February 2022 – 19:30 gathering
 • Saturday evenings February 2022 – 19:30 Presentations
 • Alternating Sundays February 2022 – 11:00 gatherings
 • Introductory meetings (as needed)
 • Other events – ongoing outreach activities (also online)

April 2022

 • New member meetings – April 17 – 14:00
 • AUCTIONS fundraiser Circle of Friends / Ukrainian friends

June 2022

 • June – Gathering with Brussels, Paris, Berlin Centers –  BACH Festival Leipzig

August 2022

 • Gathering with friends from Mexico

September 2022

 • London trip and gathering

2022

 • Throughout the year January 2022 – December 2022
 • New member meetings – each week (part online)

Throughout the year January 2022 – December 2022:

 • Wednesday evenings 2022 – 19:30 Gatherings
 • Saturday evenings 2022 – 19:00 Teas and Presentations
 • Alternating Sundays 2022 – 11:00
 • Guesting Ministers and teaching events (Throughout the year)
 • Cultural development excursions – Sundays 12:00

Financial overview 2022

Financiele verantwoording/Financial accountability 2022EUR
Assets
Cash13.574
Total assets13.574
Fund balance10.659
Liabilities (Donations pledged)2.915
Total Fund balance & Liabilities13.574
Financial overview of income and expenses January 1, 2022 – December 31, 2022
Income
Donations and gifts66.134
Expenses
Spending to further aims of Stichting63.944
Member support & development1.692
Bank costs282
Total expenses65.918
The intended spending made on behalf of the aims for 2023 is comparable with 2022.

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2021 (doorlopend januari – december). Ook in 2021 vinden vrijwel alle evenementen plaats via een online platform vanwege de Covid 19-restricties van het RIVM, met uitzondering van culturele ontwikkelingsexcursies (zoals toegestaan volgens de RIVM-regelgeving):

 • Evenementen voor nieuwe leden– wekelijks op (online)
 • Evenementen op woensdgavonden (online, wekelijks)
 • Presentaties op zaterdagavonden (online, wekelijks)
 • Evenementen om de week op zondagochtenden (online)
 • Outreach-activititeiten en introductieonmoetingen (online, doorlopend)
 • Activiteiten met gastvoorganger (online)
 • Overige activiteiten, zoals leesgroepen (online)
 • January 2021 – New member meetings (online & physical)
  • January 10th 14:00
  • January 17th 14:00
 • Cultural development excursions
  • January 17th 13:00
  • January 24th 11:00
 • Wednesday evenings January 2021 – 20:00 gathering
 • Saturday evenings January 2021 – 19:00 Presentations (live)
 • Alternating Sundays January 2021 – 11:00 gathering
 • Introductory meetings (as needed) 
 • Other events (monthly agenda) – – ongoing outreach activities

February 2021

 • New member meetings – February 7 – 14:00
 • Cultural development outing – February 21 – 12:00
 • Wednesday evenings January 2021 – 20:00 gathering
 • Saturday evenings January 2021 – 19:00 Presentations
 • Alternating Sundays January 2021 – 11:00 gatherings
 • Introductory meetings (as needed) 
 • Other events – ongoing outreach activities (also online)

April 2021

 • New member meetings – April 4 – 14:00

July 2021

 • July 18 – Gathering with Brussels, Germany Centers –  Amsterdam (held in accordance with with RIVM regulations regarding Covid 19)

2021

 • Throughout the year January 2021 – December 2021
 • New member meetings – each week (part online)
 • Throughout the year January 2021 – December 2021 
  • Wednesday evenings 2021 – 20:00 Gatherings (via an online platform since March 2020)
  • Saturday evenings 2021 – 18:00 Teas and Presentations (via an online platform since March 2020)
  • Alternating Sundays 2021 – 11:00 (via an online platform since March 2020)
  • Guesting Ministers and teaching events (Throughout the year) (via an online platform since March 2020)
  • Cultural development excursions – Sundays (as permitted by the RIVM regulations since March 2020)

Activiteiten 2020

Sinds maart 2020 vinden vrijwel alle evenementen plaats via een online platform vanwege de Covid 19-restricties van het RIVM, met uitzondering van culturele ontwikkelingsexcursies (zoals toegestaan ​​volgens de RIVM-regelgeving).

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2020 (doorlopend januari – december). Sinds maart 2020 vinden vrijwel alle evenementen plaats via een online platform vanwege de Covid 19-restricties van het RIVM, met uitzondering van culturele ontwikkelingsexcursies (zoals toegestaan ​​volgens de RIVM-regelgeving):

 • Evenementen voor nieuwe leden– wekelijks op (online)
 • Evenementen op woensdgavonden (online, wekelijks)
 • Presentaties op zaterdagavonden (online, wekelijks)
 • Evenementen om de week op zondagochtenden (online)
 • Outreach-activititeiten en introductieonmoetingen (online, doorlopend)
 • Activiteiten met gastvoorganger (online)
 • Overige activiteiten, zoals leesgroepen (online)
 • January 2020 – New member meetings (online & physical)
  • January 5th 14:00
  • January 19th 14:00
 • Cultural development excursions
  • January 12th 13:00
  • January 26th 11:00
 • Wednesday evenings January 2020 – 20:00 gathering
 • Saturday evenings January 2020 – 19:00 Presentations (live)
 • Alternating Sundays January 2020 – 11:00 gathering
 • Introductory meetings (as needed) 
 • Other events (monthly agenda) – – ongoing outreach activities

February 2020

 • New member meetings – February 2 – 14:00
 • Cultural development outing – February 23rd 13:00
 • Wednesday evenings January 2020 – 20:00 gathering
 • Saturday evenings January 2020 – 19:00 Presentations
 • Alternating Sundays January 2020 – 11:00 gathering
 • Introductory meetings (as needed) 
 • Other events – ongoing outreach activities (also online)

Since March 2020 all events have taken place via an online platform due to the Covid 19 restrictions in place by the RIVM with the exception of a gathering in July 2020 (as the Covid 19 restrictions were lifted to allow this event)

April 2020

 • April 11- 13 – International gathering with guest minister and cultural events – Ghent, Belgium (cancelled due to Covid 19 pandemic)

July 2020

 • July 26 – Gathering with Bremen, Germany – “Bremen Event” Amsterdam (held in accordance with with RIVM regulations regarding Covid 19)

2020

 • Throughout the year January 2020 – December 2020
 • New member meetings – each week (since March 2020 online)
 • Throughout the year January 2020 – December 2020 (since March 2020 online)
  • Wednesday evenings 2020 – 20:00 Gatherings (via an online platform since March 2020)
  • Saturday evenings 2020 – 18:00 Teas and Presentations (via an online platform since March 2020)
  • Alternating Sundays 2020 – 11:00 (via an online platform since March 2020)
  • Guesting Ministers and teaching events (Throughout the year) (via an online platform since March 2020)
  • Cultural development excursions – Sundays (as permitted by the RIVM regulations since March 2020)
Financiele verantwoording/Financial accountability 2020  
Assets EUR
Cash  17.174
Total assets 17.174
   
Fund balance 14.056
Liabilities (Donations pledged) 3.118
Total Fund balance & Liabilities 17.174
   
   
Financial overview of income and expenses January 1, 2020 – December 31, 2020  
  EUR
Income  
Donations and gifts 70.956
   
Expenses  
Spending to further aims of Stichting 65.641
Member support & development 1.820
Bank costs 320
Admin & other expenses                                        221
Total expenses 68.002
   
The intended spending made on behalf of the aims for 2021 is comparable with 2020.  

 Activiteiten 2020

Januari 2020

• Bijeenkomsten voor nieuwe leden (ook online)
– 5 januari, om 14:00 uur
– 19 januari om 14:00 uur

• Culturele excursies:
– 12 january om 13:00 uur
– 26 januari om 11:00 uur

• Woensdagavonden in januari: bijeenkomsten om 20:00 uur
• Zaterdagavonden in januari: presentaties om 20:00 uur
• Om de week op zondagen: bijeenkomsten om 11:00 uur
• Introductiebijeenkomsten: op afroep
• Overige bijeenkomsten: doorlopende outreach activiteiten (ook online)

February 2020

• Bijeenkomsten voor nieuwe leden: 2 februari om 14:00 uur
• Culturele excursie: februari 23rd 13:00
• Woensdagavonden: bijeenkomsten om 20:00 uur
• Zaterdagavonden: presentaties om 19:00
• Tweewekelijks op zondagen: bijeenkomst om 11:00
• Introductiebijeenkomsten: op afroep
• Overige bijeenkomsten: doorlopende outreach-activiteiten (ook online)
• 11- 13 april 2020 – internationale bijeenkomst met gast-voorganger in Gent, België

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2019 (doorlopend januari – december)

• Bijeenkomsten voor nieuwe leden– wekelijks op wisselende locaties (online en fysiek)
• Bijeenkomsten op woensdgavonden (wekelijks)
• Presentaties op zaterdagavonden (wekelijks)
• Bijeenkomsten, om de week op zondagochtenden (wekelijks)
• Outreach-activititeiten en introductiebijenkomsten (doorlopend)
• Activiteiten met gastvoorganger (in april en juli 2019)
• Internationale bijeenkomst met gastvoorganger en culturele activiteiten in Parijs, Frankrijk, (van 1-3- november 2019)
• Overige activiteiten, zoals leesgroepen

Throughout the year January 2019 – December 2019
– New member meetings (online & physical) – each week / alternating location

November 1- 3 2019 International minister event
– Guest minister and outreach events
– Cultural excursions

Throughout the year January 2019 – December 2019
– Wednesday evenings 2019 – 20:00 gatherings
– Saturday evenings 2019 – 19:00 Presentations
– Alternating Sundays 2019 – 11:00 gatherings
– Guesting Ministers and teaching events (April 2019, July 2019)
– Cultural development excursions – Sundays

Financiele verantwoording/Financial accountability 2019  
Assets EUR
Cash 14.03
Total assets 14.03
   
Fund balance 11.102
Liabilities (Donations pledged) 2.928
Total Fund balance & Liabilities 14.03
   
Financial overview of income and expenses January 1, 2019 – December 31, 2019  
  EUR
Income  
Donations and gifts 70.859
   
Expenses  
Spending to further aims of Stichting 68.337
Subscriptions 150
Member support & development 956
Bank costs 349
Admin & other expenses 1.009
Total expenses 70.801

The intended spending made on behalf of the aims for 2020 is comparable with 2019.

Leave a Reply