About Us – ANBI

Naam van de instelling
Stichting Fellowship of Friends

Het RSIN of het fiscaal nummer
8160.49.361

Contactgegevens
Stichting Fellowship of Friends
Roetersstraat 18-1
1018 WD Amsterdam

Website: www.fof-ams.org
Email: livingpresence@fof-ams.org
Telefoon: 06 38410391

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het samenbrengen van personenen en het bevorderen van uitwisseling van  gedachten tussen personen van verschillende sociale en culturele achtergrond ter bestudering van en het begrijpen van de grote wereldfilosofieen en wereldgodsdiensten. De Stichting heeft een religieus karakter.

Het beleidsplan
De Stichting bevoordt de onderlinge contacten tussen geinteresseerden in genoemde ideeen, behalve door genoemde bijeenkomsten, door het organiseren van presentaties, excursies en diners, dit alles op een non-profit basis.

Personen die geinteresseerd zijn in het gedachtengoed van verschillende religies en spirituele bewegingen kunnen lid worden na het bijwonen van introductiebijeenkomsten.

De geldmiddelen bestaan uit contributies, donaties en giften.

De bestuurssamenstelling en de naam van de bestuursleden
L. Schulten – Voorzitter
D. Warradijn – Penningsmeester
A. De Francesco – Secretaris
S.L Russell – Bestuurder
L.K. Baker – Bestuurder

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding voor hun diensten. Zij voeren hun activiteiten pro deo uit.

Activiteiten 2020

Januari 2020

• Bijeenkomsten voor nieuwe leden (ook online)
– 5 januari, om 14:00 uur
– 19 januari om 14:00 uur

• Culturele excursies:
– 12 january om 13:00 uur
– 26 januari om 11:00 uur

• Woensdagavonden in januari: bijeenkomsten om 20:00 uur
• Zaterdagavonden in januari: presentaties om 20:00 uur
• Om de week op zondagen: bijeenkomsten om 11:00 uur
• Introductiebijeenkomsten: op afroep
• Overige bijeenkomsten: doorlopende outreach activiteiten (ook online)

February 2020

• Bijeenkomsten voor nieuwe leden: 2 februari om 14:00 uur
• Culturele excursie: februari 23rd 13:00
• Woensdagavonden: bijeenkomsten om 20:00 uur
• Zaterdagavonden: presentaties om 19:00
• Tweewekelijks op zondagen: bijeenkomst om 11:00
• Introductiebijeenkomsten: op afroep
• Overige bijeenkomsten: doorlopende outreach-activiteiten (ook online)
• 11- 13 april 2020 – internationale bijeenkomst met gast-voorganger in Gent, België

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2019 (doorlopend januari – december)

• Bijeenkomsten voor nieuwe leden– wekelijks op wisselende locaties (online en fysiek)
• Bijeenkomsten op woensdgavonden (wekelijks)
• Presentaties op zaterdagavonden (wekelijks)
• Bijeenkomsten, om de week op zondagochtenden (wekelijks)
• Outreach-activititeiten en introductiebijenkomsten (doorlopend)
• Activiteiten met gastvoorganger (in april en juli 2019)
• Internationale bijeenkomst met gastvoorganger en culturele activiteiten in Parijs, Frankrijk, (van 1-3- november 2019)
• Overige activiteiten, zoals leesgroepen

Throughout the year January 2019 – December 2019
– New member meetings (online & physical) – each week / alternating location

November 1- 3 2019 International minister event
– Guest minister and outreach events
– Cultural excursions

Throughout the year January 2019 – December 2019
– Wednesday evenings 2019 – 20:00 gatherings
– Saturday evenings 2019 – 19:00 Presentations
– Alternating Sundays 2019 – 11:00 gatherings
– Guesting Ministers and teaching events (April 2019, July 2019)
– Cultural development excursions – Sundays

Financiele verantwoording/Financial accountability 2019
Assets EUR
Cash 14.03
Total assets 14.03
Fund balance 11.102
Liabilities (Donations pledged) 2.928
Total Fund balance & Liabilities 14.03
Financial overview of income and expenses January 1, 2019 – December 31, 2019
EUR
Income
Donations and gifts 70.859
Expenses
Spending to further aims of Stichting 68.337
Subscriptions 150
Member support & development 956
Bank costs 349
Admin & other expenses 1.009
Total expenses 70.801

The intended spending made on behalf of the aims for 2020 is comparable with 2019.

 

Leave a Reply