About Us – ANBI

Naam van de instelling
Stichting Fellowship of Friends

Het RSIN of het fiscaal nummer
8160.49.361

Contactgegevens
Stichting Fellowship of Friends
Roetersstraat 18-1
1018 WD Amsterdam

Website: www.fof-ams.org
Email: livingpresence@fof-ams.org
Telefoon: 06 26148827

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het samenbrengen van personenen en het bevorderen van uitwisseling van  gedachten tussen personen van verschillende sociale en culturele achtergrond ter bestudering van en het begrijpen van de grote wereldfilosofieen en wereldgodsdiensten. De Stichting heeft een religieus karakter.

Het beleidsplan
De Stichting bevoordt de onderlinge contacten tussen geinteresseerden in genoemde ideeen, behalve door genoemde bijeenkomsten, door het organiseren van presentaties, excursies en diners, dit alles op een non-profit basis.

Personen die geinteresseerd zijn in het gedachtengoed van verschillende religies en spirituele bewegingen kunnen lid worden na het bijwonen van introductiebijeenkomsten.

De geldmiddelen bestaan uit contributies, donaties en giften.

Activiteiten 2015

ANBI - 2015 info

Activiteiten 2014

 • Quarterly open gatherings
 • May 6, 2014
 • January 25, 2014
 • May 3, 2014
 • 3rd Quarter – date to be advised
 • 4th Quarter – date to be advised

 International minister event

 • April 28th – May 4th
 • Wednesday evenings 2014 – 20:00 gathering
 • Saturday evenings 2014 – 20:00 gathering
 • Alternating Sundays 2014 – 11:00 gathering
 • Introductory meetings (as needed)
 • Bookmarking and poster days (January 11 & 18 2014, April 12 & 19, 2014 – 3rd and 4th quarter to be advised)
 • Other events (monthly agendas)

De bestuurssamenstelling en de naam van de bestuursleden
L.  Schulten – Voorzitter
D. Warradijn – Penningsmeester
A. De Francesco – Secretaris

Het beloningsbeleid
N.V.T.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten/ Report of the activities that have already been carried out

 • Bookmarking and poster days (January 12 & 19 2013, March 30 & April 6, 2013, June 15 & 22, 2013, September 28, 2013)
 • Other events (monthly agendas)

Financiele verantwoording/Financial accountability 2012

December 31, 2012

Assets                                                                                 EUR

Cash                                                                                    12.572

Total assets                                                                       12.572

Fund balance                                                                     6.642

Liabilities (Donations pledged)                                       5.930

Total Fund balance & Liabilities                                 12.572

Financial overview of spending January 1, 2012 – December 31, 2012                  

Expenses                EUR
Gifts and donations 57.798
Subscriptions 354
Meeting expenses 1.177
Traveling minister 2.795
Member support & development 2.850
Bank costs 218
Admin & other 2.626
Total expenses 67.818

Intended spending for 2013
The intended spending for 2013 is comparable with 2012.

Leave a Reply