Schaal en Relativiteit

ScaleZodra we onze staat van bewustzijn veranderen zien onszelf vanuit verschillende niveaus. In een hogere staat zien we deze niveaus en kunnen we de schaal vaststellen. Hoe staan de dingen met elkaar in verband en hoe kunnen ze worden gevoeld op basis van de energie die ze bevatten of het bewustzijn wat ze voortbrengen? Op dit moment schrijft een Vierde Weg student op een luchthaven, zich bewust zijnde van de mensenmassa die zich door deze plek beweegt en pauze neemt om deze mechanische impuls te voelen. De mensen zijn hier om rond de Aarde te vliegen, terwijl andere planeten buiten bereik zijn en de zon geeft licht en leven in ons zonnestelsel. Dergelijke ideeën berusten op schaal vanwege hun vaststelling.

Schaal en relativiteit zijn ideeën die een belangrijk deel van het werk vormen in de Vierde Weg, want ze geven ons kennis van onze positie, en laten daarmee onze relatie ten opzichte van andere werelden en hogere werelden zien.

De mens is een kosmos, wiens tijden en percepties een vastgestelde kosmische relatie in zich dragen tot de tijden en percepties van kleinere en grotere kosmossen.
Rodney Collin –Schaal en Relativiteit

Schaal laat zien hoe de verschillende dingen zich tot elkaar verhouden. We kunnen dit direkt waarnemen als we attent zijn in onszelf. De energie van een negatieve emotie is veel zwaarder dan de energie van het lezen van een artikel op het internet; en de energie van een jong kind is nog hoger. En zelfs hoger dan dit is de staat die we kunnen bereiken in momenten van verlengd bewustzijn, waarin het hart en de geest rustig zijn, en het gevoel van “Ik” samensmelt met een groter geheel. Elk van deze staten hebben heel duidelijk hun eigen niveau.

De mens is een evenbeeld van de wereld. Hij werd gemaakt door dezelfde wetten
die de hele wereld schiepen. Door het kennen en begrijpen van zichzelf zal hij de hele wereld buiten zichzelf kennen en begrijpen, alle wetten die de wereld creëren en besturen. ~Peter Ouspensky

In een gewone staat van bewustzijn lijken de dingen van verschillende schaal op elkaar: een door dauw vochtige roos verschilt niet van de stoffige plastic bloem in een etalage. Zoals we onze aandacht bestuderen en leren te waarderen hoe het bewustzijn een nieuwe vorm van voedsel creëert voor iets hogers in ons, wordt het idee van schaal belangrijk en praktisch. Wat zal onze aandacht en wens voeden om wakker te blijven?

In onze discussie over het Universum is één van onze hoofddoelen geweest om de relatieve dichtheid van verschillende werelden of verschijnselen te ontdekken. Verondersteld mag worden dat minder dicht krachtiger, doordringender, meer omvattend, intelligenter betekent. Het proces van groei waardoor we aannemen dat het hele Universum is geschapen zou kunnen worden beschreven door de formule:  De afdaling van Geest in Materie en haar vervulling door Vorm. Verschillende dichtheden kunnen zo worden gezien als verschillende proporties van Materie en Geest binnen de wereldlijke substanties. De intentie is om een soort van meetbare schaal te genereren, die alle wezens en krachten, van het Absolute tot aan de diepste afgrond, zou kunnen meten.
~Rodney Collin

Relativiteit is een beginsel om de onderlinge verbondenheid en de relatie van verschillende dingen tot het geheel waar te nemen op basis van hun positie of schaal. In de Vierde Weg is de “Scheppingsstraal”  een voorbeeld van een methode om de relatieve positie van de werelden of energieën te demonstreren. En vanuit deze schaal is elk ding dat we tegenkomen afkomstig uit één wereld of een andere en spreekt tot verschillende energieën in onszelf.

Er bestaat een basis om een mens te onderscheiden naar zijn graad van bewustzijn; ten eerste  de  grote massa gewone mensen waarin bewustzijn zich slechts momenten en per ongeluk  manifesteert, als dit al plaatsvindt. Ten tweede  zijn er mensen in wie het idee van bewustzijn zich heeft gepenetreerd in hun essenties en zich hierdoor met regelmaat en betrouwbaarheid manifesteert. En ten laatste een handjevol mensen, verspreid door de geschiedenis en over de hele wereld, voor wie Zelfbewustzijn  permanent is. De echte geschiedenis der mensheid  is de geschiedenis van de bewuste invloed van die mensen.
~Rodney Collin

Een school gebruikt deze ideeën om studenten te onderwijzen in de verschillende soorten indrukken welke elk voedsel zijn. We kunnen ons lagere zelf of ons hogere zelf voeden, maar we moeten het hogere liefhebben als we het zien. En we kunnen het hogere alleen zien wanneer we meer wakker zijn.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.