Koning van de Dans

Lord of the DanceBeweging vindt plaats in de tijd, maar met een enkele beweging kan men buiten de tijd zijn; een eenheid van ledematen, handen en voeten in een verlicht gebaar, een dans van bewustzijn in een perfect stilstaan die alleen aanwezigheid creëert.

Dans Lalla, met niets dan lucht.
Zing Lalla, je gewaad is de hemel.
Aanschouw deze zinderende dag!
Welke kleding is mooier of heiliger?
Lalla Ded (Lalleshwari)

Scholen cultiveren fysieke beweging om de deur van de wereld naar het goddelijke te openen met behulp van rituele dans, bewegingsoefeningen en de opperste fysieke controle van het artistieke dansen om bewustzijn door middel van beweging teweeg te brengen. Hoewel dit niet het enige antwoord op het streven naar zelfontwikkeling is, is het een van de meest praktische. Gurdjieff leerde beweging als een middel voor ontwaken, en merkte op dat, ‘een mens zal zijn bewegingen willen bestuderen, zal willen observeren hoe hij loopt. Maar hij zal daar nooit langer dan een enkel moment in slagen wanneer hij blijft lopen op de gebruikelijke manier. ‘

Telkens als hij opstond om te bidden kwam er een vos
die zich tegenover hem zette en door
het nabootsen van zijn bewegingen hem afleidde van zijn gebed.
Arabian Nights

Observatie biedt initiatief; men merkt op dat de meeste bewegingen geen bijzondere doel hebben, bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen en handgebaren tijdens een gesprek. Bij elk woord is er een gebaar, voor elke gedachte een beweging, automatisch geuit zonder noodzaak of gratie. Na enige zelfstudie ziet men een hele lijst van uitdrukkingen en lichamelijke houdingen, waarvan vele neigen naar belangrijkheid-zijn. Echter het doel is niet om onnodige bewegingen te elimineren omdat dat onnatuurlijk overkomt en daardoor des te meer aandacht trekt. Het is geen zelfontkenning die men wenst maar zelfbewustzijn.

Je ademhaling is een heilige klok, mijn liefste – waarom deze niet uit Gods Naam gebruiken? Laat uw kostbare bewegingen niet op niets uitlopen.
Hafiz 

Het doel is bewust bewegen, wat voor beweging het ook is. Als men automatisch knikt terwijl een ander persoon aan het woord is, dan zou men die beweging moeten beperken totdat men er uiteindelijk bewuste controle over heeft. Door dit soort initiatieven gebruiken de deelnemers van een school de beweging als een voertuig voor aanwezigheid. Uiteindelijk wordt beweging de dienaar van hogere centra, die het uitvoeren als een levend ballet aan de drempel van het bewuste leven waar de Geliefde altijd danst.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.