De eeuwige zoektocht

The GateAls we aan onszelf beginnen te werken volgens de Vierde Weg wordt ons een nieuw plaatje voorgesteld van de menselijke psychologie – één dat ons uitdaagt in alles wat we hebben geleerd. Dit plaatje beschrijft dat wij geen eenheid zijn, geen enkel ‘ik’ zijn, maar in plaats daarvan een veelvoud van vele “Ikken”, alleen onderling verband houdend door associatie en opgeroepen door prikkels- losjes bij elkaar gehouden door een naam en een gewoonten. En omdat we geen eenheid hebben, missen we ook wil en bewustzijn, en hebben we geen enkele ware identiteit. Want, wegens gebrek aan eenheid, welke van de vele ‘Ikken’ in ons zou bewust zijn, zou wil hebben, zou de “echte ik” zijn? Zouden ze met elkaar praten en overeen​​stemming bereiken?

Hoe vreemd dat wij, terwijl we niets zijn, zulke enorme illusies kunnen cultiveren!
Rumi

Als we beginnen de deugdelijkheid van deze nieuwe omschrijving te verifiëren door deze in onszelf te zien, zien we dat het in feite onze innerlijke werkelijkheid veel beter beschrijft dan het beeld van een eendrachtig persoon die controle over de loop van zijn of haar leven heeft; dan beginnen we te zoeken naar wat meer echt in ons is. Als we zo verdeeld en mechanisch en zo fundamenteel afwezig zijn, wie doet dan dit werk?

We kunnen ons werk zien als een eenvoudige triade. Eén groep ‘Ikken’ is geïnteresseerd in het concept van ontwaken en die groep kan worden geleerd om met inspanningen het bewustzijn te verhogen, en zo tot een soort voorlopige identiteit komen, terwijl we proberen onze ware Zelf op te roepen. Dit is wat de Vierde Weg de Rentmeester noemt (de held, de pelgrim, de ridder, de monnik, de heilige, de yogi, de martelaar).

De Rentmeester streeft naar esoterische kennis en deze toe te passen door het genereren van uiterlijke veranderingen die een gunstig klimaat creëren voor het Werk, en door het maken van interne inspanningen om bewustzijn op te roepen. De Rentmeester is het actieve element in deze triade.

De activiteit van de Rentmeester vindt al snel tegenstand, de passieve of weerstand-kracht die in de Vierde Weg valse persoonlijkheid heet, (in andere tradities: het ego, het lagere zelf, de duivel). Deze valse persoon die ons het gevoel geeft Eén te zijn,wakker en uniek, kan nooit verlangen om te ontwaken, omdat de komst van het hogere Zelf de verduistering van het lagere zelf betekent.

Misleid door zijn identificatie met het lagere zelf denkt iemand, “Ik ben de doener.”
Bhagavad Gita

In werkelijkheid is de duivel het lagere zelf en de passie van een mens.
Hujwiri

Een mens werd samengesteld uit twee naturen, het dier of lagere zelf en het spirituele of hogere zelf, omdat de eerstgenoemde nodig is voor de ontwikkeling van de laatstgenoemde.
Kabbalah, Zohar

De onzichtbare, harmoniserende kracht in de triade is het werkelijke ‘Ik’’ (het hogere Zelf, Derde Oog, het Zelf, goddelijke aanwezigheid, hogere centra, Platonische schoonheid). Het wordt versterkt, onderwezen en gerijpt voornamelijk door de strijd tussen de actieve en passieve krachten. Deze kracht behoort tot een hogere wereld.

Hij onthulde het gezicht van de jonge vrouw en zag, zij was als de stralende zon.  Arabische Nachten

We zien deze triade schemeren achter onze mythen, sprookjes, toneelstukken en poëzie.

De glanzende ridder gaat op zoektocht om de prinses te vinden en om de draak die haar gevangen houdt te doden. Of de held vertrekt om de bloem van de onsterfelijkheid te vinden, de heilige om God te vinden, of de krijger die naar huis terug keert naar zijn Penelope. Gilgamesh confronteert Humbaba en Dante reist door “Inferno” om Beatrice te bereiken. Hier is het doel, eeuwenoud, het steeds terugkerende plot in ons Werk. Het manifesteert zich in verschillende kostuums en talen, in elke leeftijd en elke cultuur.

Alle kunst houdt zich bezig met het Worden.
Aristoteles

Maar er zijn twee aspecten aan dit objectieve drama die niet altijd worden getoond. Het eerste is dat dit drama innerlijk wordt uitgevoerd, in het moment. De draak wordt gedood, de prinses is gered, en dan—gaat men opnieuw op zoek.

Het tweede is dat niet alleen de draak moet sterven, maar ook de held moet sterven.

Valse persoonlijkheid is een masker, een denkbeeldige identiteit bepaald door externe impulsen door wat het verwerpt en projecteert, veel te groot om door het oog van de naald te gaan. Hoger bewustzijn kan alleen maar komen op die momenten dat we vrij zijn van deze geconstrueerde identiteit.

Het ‘Ik’ moet zich ontdoen van het valse voordat het zich kan realiseren wie het in werkelijkheid is.
Meher Baba

De Rentmeester, heldhaftig als hij is, is een aards schepsel, die behoort tot de wereld waarin het zich manifesteert,  en zoals aan Mozes het Beloofde Land wordt ontzegd- ook hij kan het rijk van Goddelijke Aanwezigheid niet bereiken.

Dit is hoe een held groeit, door gedecideerd
te worden verslagen door steeds grotere wezens.
Rainer Maria Rilke

Op het hoogtepunt van onze zoektocht moeten we de Rentmeester loslaten, de identiteit die we hebben opgebouwd door onze inspanningen en afstand doen van het gevoel “Ik doe het werk.” En omdat, in tegenstelling tot de valse persoonlijkheid, de rentmeester opzettelijk wordt gevormd, zwaarbevochten door onze eigen inspanningen, kan dit voelen als een offer.

God, wiens liefde en vreugde overal aanwezig
zijn kan niet naar je toe komen tenzij je er niet bent.
Angelus Silesius

Pas als het transparante object volledig kleurloos
is kan het achtereenvolgens alle kleuren ontvangen.
Rabbi Mozes Maimonides

Ga en veeg je hartekamer schoon voor de komst van de Geliefde.
Als jij verdwijnt kan hij tevoorschijn komen.
Shabistari

Het vergt moed omeen stap buitenhet rationele te zetten, de begrijpelijkegrenzen vande Rentmeester, in deonbegrensdewereld van dehogere centra. Dit proceslijkt te wordenbeheerst dooriets watveel groter is danonze eigen inspanningen, maarwe kunnen de noodzaak begrijpenen zo nederig en liefdevol samenwerkenalswe maar kunnen.

A NOISELESS, patient spider,
I mark’d, where, on a little promontory, it stood, isolated;
Mark’d how, to explore the vacant, vast surrounding,
It launch’d forth filament, filament, filament, out of itself;
Ever unreeling them—ever tirelessly speeding them.

And you, O my Soul, where you stand,
Surrounded, surrounded, in measureless oceans of space,
Ceaselessly musing, venturing, throwing,—seeking the spheres, to connect them;
Till the bridge you will need, be form’d—till the ductile anchor hold;
ill the gossamer thread you fling, catch somewhere, O my Soul.
Walt Whitman

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.