Hoe te zijn met geheel het hart

WholeheartedWij zijn in feite gefragmenteerd. Door gebrek aan eenheid ontbreekt ons de wil om onze doelen te bereiken. We worden geboren zonder een centraal ordenend principe in ons leven. De vele ‘ikken’ kennen elkaar niet.

Met halfslachtigheid bereikt je niet het majestueuse.
Je gaat op zoek naar God maar onderweg stop je lange periodes bij kwaadaardige herbergen.
Rumi

Maar hogere staten bereiken ons en laat sporen achter van een staat van Eenheid. In het moment herinneren we ons dat hogere werelden altijd bestaan. Ze doordringen ons, zelfs terwijl we hun grotere werkelijkheid vergeten.

Oplettendheid is een sleutel. We worden ons bewust van onze eigen aandacht, als een eerste stap. 

Wanneer de geest alert blijft op bij wat men aan het doen is, wanneer men met geheel zijn hart betrokken is En men niets veronachtzaamt, Dat is wanneer men bewuste aandacht heeft bereikt. Al Ghazali

Het hart ontwaakt met langdurige bewuste aandacht. Hoe langer we wakker kunnen blijven, hoe warmer het hart, hoe langer en des te reëler de herinnering. Op deze manier overstijgt het hart zichzelf.

Als je van God houdt “met geheel je hart, in geest, en met gehele kracht”,
Stijg dan in vurig gevoel voorbij die liefde en ontvlam, en ervaar voorwaar God.
Bernardus van Clairvaux

‘Met geheel het hart’ kent in ons geestelijk leven verschillende dimensies. We kunnen -door Werk- een Waarnemer construeren en meer en meer verdeelde aandacht oproepen in de gewone staten waarin we ons in bevinden. Dit is een ‘van onderen naar boven’ -benadering, een zoektocht naar het echte vanuit een beginpunt dat relatief minder echt is. Hier is ons innerlijk werk actief: we maken inspanningen om hogere staten aan te trekken, en gebruiken technieken om dit te bewerkstelligen.

De minnaar wanhoopt nooit. Voor een toegewijd hart is alles mogelijk.
Rumi

Een andere benadering is om onze eigen identiteit in het gezicht van een hogere werkelijkheid bewust los te laten. Hier is men niet ‘geïdentificeerd’ door afwezigheid van hogere staten en zijn er geen inspanningen en technieken nodig om ze terug te krijgen . We verplaatsen eerder onze identiteit, onze werkelijke Ik binnen elk moment van de werkelijkheid zelf. Dit klinkt misschien als een kortere weg, maar in feite vereist het zelfkennis en een lange innerlijke voorbereiding met de hulp van anderen die de weg kennen. Het gaat om de dood van wat men tot dan toe veronderstelde te zijn.

Verlang naar het niets met geheel je hart en stop de stroom.
Boeddha

Wat betekent het, met geheel het hart?

Misschien betekent het om je hart weg te geven. Geef je over aan de hoogste staten in plaats van te proberen om aanwezigheid te bereiken die zowel gevonden als gewonnen moet worden en dat weer opnieuw in elk moment. We kunnen ons hart weggeven aan de werkelijkheid die zich om ons heen bevindt; een hogere, meer actieve staat die ons verzoekt deel te nemen en onze bestemming te verwezenlijken.

In een mens zijn bereidheid en toewijding niet voldoende zonder dat hij de hulp van boven liefheeft; evenmin komt hulp van boven ons ten goede zonder toewijding en bereidheid van onze kant.
Johannes Chrysostomus

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply