Een hedendaagse benadering van de Vierde Weg

De Vierde Weg is een praktisch systeem, gebaseerd op zelfkennis, individuele verificatie, en het transformeren van lijden.

De leer draait om de principes van het controleren van het lagere zelf, het beoefenen van een spirituele weg, en het ontwaken tot de realisatie van een Goddelijke Aanwezigheid–thema’s die aan de basis van alle esoterische tradities liggen. Het bereiken van een Goddelijke, Woordloze Aanwezigheid is het grootste wonder in het universum; elke esoterische traditie geeft zijn eigen uitdrukking van deze Ultieme Waarheid.

Als u geïnteresseerd bent om meer over ons te weten, neem dan contact op om een inleidende bijeenkomst af te spreken:
Telefoon: 06 38410391

emaillivingpresence@fof-ams.org

The Nature of Man

Leave a Reply